TAF GAYRİMENKUL

ASF YAPI GRUP FİRMASI OLAN TAF GAYRİMENKUL; GAYRİMENKUL GELİŞTİRME,YATIRIM HİZMETİ OLARAK DAHA ÖNCE ATF ADI İLE SEKTÖRE GİRİŞ YAPMIŞ OLUP DAHA SONRA "TAF GAYRİMENKUL" ADI İLE 2012 yılında REVİZE EDİLEREK SEKTÖRDEKİ YERİNİ ALMIŞTIR.


Uzmanlığımız ve teknik bilgİ bİrİkİmİmİzİn yanı sıra, etik değerlere bağlı, İlkelİ ve şeffaf çalışma prensİplerİmİz sayesinde sektörde BAŞARILI BİR YER EDİNMEYİ HEDEFLEMİŞTİR.

Tüm şİrket faalİyetlerİmİzde, bulunduğumuz çevre İle uyumlu çalışmayı, sağlıklı ve güvenlİ İş ortamları yaratmayı, zamanında ve İstenİlen kalİtede projelerİmİzİ tamamlamayı temel İlkelerİmİz arasına ekledİk.Bu İlkelerİ sürdürülebİlİr kılmak ve gelİştİrmek İçİn bİlİmsel yöntem ve teknolojİlerİ, yasal mevzuat ve yönetmelİklerİn gereklerİnİ yerİne getİrecek şekİlde kullandık.

taf gaYrİmenkul olarak kalİte polİtİkamız,gayrİmenkul gelİştİrme sektöründe en İlerİ teknolojİnİn takİp edİlmesİ, zamanında kullanılması, düzenli ve kalİfİye kadro İle çalışılması ve müşteri memnunİyetİ - güvenİ kazanılarak en İyİ hİzmetİn sunulmasıdır.

Şİrketİmİz bünyesİndekİ tüm faalİyetlerİn uygulanması, gelİştİrİlmesİ ve süreklİ İyİleştİrİlmesİ İçİn takım ruhunu benİmseyen, özverİ İle çalışan ekİbİmİz ve elemanlarımız kalİtemİzİn mİmarlarıdır.

 

TAF GAYRİMENKUL


 

  •